samarbeten

Samarbete

Läs mer Kontakta oss

BEHÖVER DU HJÄLP MED EKONIMIN?

Vi samarbetar alltid nära dig och vi gör det
svåra enkelt

Ett samarbete med oss innebär att du kan driva, effektivisera och utveckla ditt företag på bästa sätt. Våra redovisningskonsulter, lönespecialister och rådgivare hjälper dig med redovisning, lönehantering, HR-frågor, affärsrådgivning och oberoende skatterådgivning.

Redovisning

Vi hjälper er med allt från löpande bokföring, bokslut, fakturahantering och rapportering. Ni får tillgång till erfarna affärsrådgivare och smarta verktyg för att modernisera och effektivisera er ekonomifunktion.

Lön & HR

Våra lönespecialister tar hand om er löneadministration med digitala verktyg. Få HR-rådgivning vid komplexa frågor, lagar och regler.

Rådgivning

Våra specialister hjälper dig när du vill ha ett bollplank eller ha strategisk rådgivning kring att driva och utveckla din verksamhet – oavsett vad du har för målsättning.

Skatt

Kvalificerad och oberoende skatterådgivning för företag i alla storlekar, branscher, lokalt och globalt.

Organisation

Vi hjälper dig att optimera din organisation. Med vår erfarenhet kan vi se dina behov och hjälpa till att sjösätta nödvändiga förändringar.

Drift

När du behöver hjälp att driva driften har vi erfarna kollegor som kan rycka ut. Oavsett om hjälpen är kortsiktig eller långsiktig och genomgripande finns vi där för dig.

Hållbarhet

Vi är stolta hållbarhetsexperter. Erfarenhet kan hjälpa dig strukturera dina kemikalier, söka miljötillstånd eller få en effektiv och hållbar hantering av ditt avfall.

Logistik

Med erfarenhet från lokal, nationell och internationell godstrafik hjälper vi dig att effektivisera och optimera din logistik. Som utbildade trafikansvariga och ADR-experter finns vi alltid där när transporterna blir krångliga.

VÄNTA INTE

Kontakta oss för en konsultation